X
X
X
X

Hizmet Kullanım ve Taahhüt Sözleşmesi

AnasayfaHizmet Kullanım ve Taahhüt Sözleşmesi

ERKAN SOFT VE İNTERNET HİZMETLERİ

Hizmet Kullanım ve Taahhüt Sözleşmesi

(Son Güncelleme 01.03.2021)

 • GENEL SÖZLEŞME BİLGİLENDİRMESİ

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle, siteyi kullanmakla veya sitemize üye olarak aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.

“Erkan Yazılım” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin www.erkanwebyazilim.com VEYA www.erkansoft.com adlı siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

“Erkan Yazılım” web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.

 • SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 1-Bir taraftan Erkan Yazılım ile (Bu sözleşmede bundan böyle FİRMAMIZ olarak anılacaktır.)

Diğer taraftan bu FİRMAMIZ’ı kullanacak olan veya kullanmakta olan siz FİRMAMIZ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.)

Arasında, FİRMAMIZ’In kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

 • SUNUCU VE HİZMET KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 2-

 1. A) KULLANICI, FİRMAMIZ’ın yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle FİRMAMIZ’ın herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları FİRMAMIZ’ın ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. B) FİRMAMIZ’ın internet sitesi telif hakları ile korunan görseller kullanır. Tasarımlarımızda yer alan grafikler, resimler ve ilüstrasyonların tamamı tarafımızdan tasarlanmıştır.

Söz konusu tasarım ve görsellerin FİRMAMIZ’ın haricinde kullanılması yasaktır. resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle FİRMAMIZ’ın herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları FİRMAMIZ’ın ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. C) FİRMAMIZ, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
 2. D) KULLANICI, FİRMAMIZ’ın indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan FİRMAMIZ sorumlu değildir.

Erkan Yazılım sunucu alanlarında Trojan, Virüs, Keylogger vb. her türlü yazılımın sitede yayımlanması, bunları yayımlayan sitelere link verilmesi yasaktır.

Riskli güvenlik açıklarına sahip siteleri, zarar görmüş site veya bilişim sistemlerini sitemiz üzerinden ifşa etmek, güvenlik açıklarını alenen belirtmek link vermek yasaktır.

Sitenizdeki döküman ve mataryaller BT Profosyonelleri için güvenlik önemleri içermektedir. Bu bilgilerin kanuna aykırı kullanılması tamamen kişilerin kendi sorumluluğundadır. Bunların dışında sitemizde yer alan makale ve bilgilerin amacı dışında ihlal edilerek kullanılmasından ötürü tarafınızın sorumlu olduğunu bildiririz.

 1. E) KULLANICI, FİRMAMIZ’ın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. FİRMAMIZ sunucularında yayımlanan siteleri ve sitelerin içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve FİRMAMIZ hakkında veya FİRMAMIZ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. FİRMAMIZ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
 2. F) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.

Bu FİRMAMIZ’ın sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

FİRMAMIZ içeriğine FİRMAMIZ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği sponsor bağlantı adı altında metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak FİRMAMIZ sunucularında barınan sitelerin içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

 1. G) FİRMAMIZ, FİRMAMIZ’ın kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. FİRMAMIZ, KULLANICI’cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
 2. H) KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde hukuki bütün yaptırımları kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. FİRMAMIZ’IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 3- FİRMAMIZ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

 1. A) FİRMAMIZ, FİRMAMIZ’a bağlı sunucuların kullanılmasından veya kullanılmamasından, FİRMAMIZ sunucuları üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) FİRMAMIZ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
 2. B) FİRMAMIZ, FİRMAMIZ sunucuda barınan site içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya FİRMAMIZ’a bağlı siteler yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
 3. C) KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
 4. D) KULLANICI, FİRMAMIZ’a bağlı sunuculara erişimi ve FİRMAMIZ’a bağlı sunucuların kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. FİRMAMIZ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
 5. E) FİRMAMIZ, bir yargı merciinin kararı veya FİRMAMIZ’ın bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya FİRMAMIZ’a bağlı web sitesinin bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
 6. F) Sitelerin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, FİRMAMIZ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI’ya karşı ileri sürebilirler.
 7. G) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı FİRMAMIZ ve Yöneticileri sorumlu tutulamayacaktır.
 8. üçüncü kişilerle kullanıcı arasındaki ilişkiler

MADDE 4- KULLANICI ile FİRMAMIZ üzerinde bulunan veya FİRMAMIZ yoluyla KULLANICI’nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden FİRMAMIZ’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

 • TAAHHÜTLÜ/TAAHHÜTSÜZ HİZMET ALMA VE SUNUCULARDAN FAYDALANMA

MADDE 5- KULLANICI, FİRMAMIZ sunucularından hizmet aldığı taktirde aldığı hizmetin ücretini ödemek zorundadır. Ücreti ödenmeyen hiç bir KULLANICININ hizmeti başlamayacaktır. Bu hizmetler taahhütlü ise Aylık bazda FİRMAMIZ'ın belirlediği paket fiyatını kapsamaktadır. Belirtilen taahhütlü fiyatlandırmanın ödemeleri 2(iki) ay geçikmeye girerse FİRMAMIZ taahhüt sözleşmesini şirket avukatlarına devredecek olup, sözleşmeyi fesihinden doğacak taahhüt edilen tüm ödemeleri toplu olarak alacaktır. Avukata devredilen KULLANICI'lar yasal çerçeve içerisinde oluşabilecek faiz ve avukatlık ücretlerini ödemeyi taahhüt eder. Avukata devredilen KULLANICI'ların hizmetleri durdurulacak olup KULLANICI'nın isteği doğrultusunda yeni bir sözleşme ile hizmet almaya devam edebilecektir.

 1. A) Taahütsüz Hizmetlerde anlaşılan ücreti KULLANICI 2 (iki) aşamalı ödeme yolu ile FİRMAMIZA ödeme gerçekleştirebilir. Bu ödeme yöntemi “işe başlanmadan önce anlaşılan fiyatın yarısını peşin kalan diğer yarısını iş teliminde” şeklinde alınacaktır. İş tesliminde alınamayan veya eksik ödeme yapan KULLANICILARIN hizmetlerinin iş teslimi günü sözleşmeye bağlı kalmadığından dolayı aynı gün iptal edileceğini ve geri iade/ödeme yapılmayacağını kabul eder.
 2. B) Taahhütlü/Taahhütsüz Hizmetlerde KULLANICI aldığı hizmeti durdurma ve devam ettirme hakkına sahiptir. Kullanmadığı hizmet günleri KULLANICI’ya ücret karşılığında iade edilmeyip bir sonra ki ay/yıl ‘a devredilmeyecektir. Durdurulan hizmetler KULLANICI’nın yapmış olduğu ay/yıl hizmetinden düşülecektir.
 3. C) Taahhütlü/Taahhütsüz Hizmetlerde KULLANICI aldığı hizmetleri belirlenen periyotlara ulaştığında hizmet yenilemesinin (kira) ücretini ödemesi gerektiğini ve ödemesini gerçekleştirmediği taktirde aldığı hizmetlerinin sonlandırılacağını ve MADDE 5'i kapsayacağını Kabul eder.
 4. D) Taahhütlü/Taahhütsüz Hizmetlerde KULLANICI aldığı hizmeti bir üst seviyeye taşıyabilir. Bu esnada eğer ay/yıl hizmet süresini tamamlamamışsa kullanmadığı hizmet günleri hesaplanarak bir üst seviye aldığı hizmete dahil edilir. Seviye yükseltme işlemlerinde ücret iadesi yoktur.
 5. F) Taahhütlü/Taahhütsüz Hizmetlerde KULLANICI’nın aldığı hizmetlerde sağlayıcı gösterme zorunluluğu vardır. Bu genellikle sitenin en alt kısmında “Bu site ERKAN YAZILIM (SOFT) tarafından desteklenmektedir.” Şeklindedir. Bu ibareti kaldırmak için FİRMAMIZ’ın belirleyeceği ücreti KULLANICI’nın ödemesi gerekmektedir. Eğer böyle bir anlaşma FİRMAMIZ ile KULLANICI arasında gerçekleşmemiş ise bahsedilen ibareti kaldırmak kesinlikle yasaktır. Bu ibareyi Kaldıran veya değiştiren KULLANICI’ların aldığı hizmetler anında durdurulacak ve gereken işlem başlatılacaktır.
 6. G) Taahhütlü/Taahhütsüz Hizmetlerde KULLANICI’lara borcundan dolayı oluşturulan faturalar FİRMAMIZ tarafından KULLANICI’lara sms/mail yolu ile iletilmektedir. Buna nazaran KULLANICI’ların FİRMAMIZ’a ait olan erkanwebyazilim.com veya erkansoft.com sitesi üzerinden hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir. Geciken fatura ödemeleri için faiz işleneceğini hizmet alan her KULLANICI kabul etmiş sayılır.
 7. H) Taahhütlü/Taahhütsüz Hizmetlerde KULLANICI, FİRMAMIZ’dan aldığı her farklı hizmet için ayrıca sözleşme yapması gerekmeden eski sözleşmesini yeniletmesi gerekmektedir. Yenilenen sözleşme sonrası bir önce yapılan sözleşme geçerliliğini kaybetmiş sayılmaktadır.
 8. I) Taahhütlü/Taahhütsüz Hizmetlerde KULLANICI’nın hizmeti alırken seçmiş olduğu pakete göre Teknik destek hizmeti verilmektedir. Bu paket içeriğinde bulunan teknik destek hizmetinin süresi belirtilmektedir. Bu Süreç boyunca yalnızca FİRMAMIZ’a ait olan erkanwebyazilim.com veya erkansoft.com sitesi üzerinden Teknik destek verileceğini KULLANICI Kabul eder. Ayrıca her KULLANICI, aylık bazda FİRMAMIZ tarafından belirtilen teknik destek aidatını (ücretini) ödemekle yükümlüdür. Teknik destek hizmetleri FİRMAMIZ ve KULLANICI arasında yapılan anlaşma neticesinde kontratlı bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, kontrat için geçerli olan madde ve belge burada yer alan sözleşme olarak geçerli olacaktır.

Top